skip to Main Content

Vi är duktiga på hissar men dåliga på att läsa tankar

Därför värdesätter vi kommunikation mycket högt och lika måna som vi är om att lyssna på kunden, är vi själva måna om att kommunicera. Detta för att våra kunder i alla lägen skall känna sig trygga under processens gång.

Ni som kund skall aldrig känna att ni inte har koll på läget, inte veta vad vi skall göra eller när vi kommer. Vi tror att kommunikation och närhet ger trygghet. Att vi dessutom är glada, trevliga och håller tider är ingen bonus, utan det ser vi som en självklarhet.

allt i appen

Vi erbjuder alla våra kunder att använda sig av vår app för att alltid vara uppdaterade med den senaste informationen. I den kan ni förutom att felanmäla er utrustning, få meddelande när utrustningen är lagad, vad som utförts, se när vi planerat in att komma på nästa servicebesök och mycket mer.

Sitter ni med ett serviceavtal ni inte är fullt nöjda med idag?

Slå en signal och hör med oss. Vi har attraktiva lösningar även för de som redan är låsta i avtal.

Back To Top