skip to Main Content

Låt oss ta dig till nästa nivå

Har du ett behov av att lyfta människor?

I så fall har vi en lösning. Vi arbetar med allt från nyinstallation till modifieringar och uppgraderingar samt service av hissar och transportsystem. Inget jobb är för litet eller utmaning för stor.

Vi tar ta hand om helheten och ombesörjer allt från byggnation av hisschakt, gjutningar och smide till framdragning av el och montering samt igångkörning av utrustningen och den efterföljande återkommande servicen.

Skulle något oförutsett hända har vi även en beredskapsorganisation som alltid är redo och att rycka ut.

two machinist worker technicians at work adjusting lift with spanners in elevator hoistway

Ny aktör med mycket erfarenhet

På Lvator finns en mångårig kunskap om installation, ombyggnad och service av hissar och transportsystem samlad. Vår kunskap inom området tillsammans med att vi är genuint intresserade av vad ni som kund vill åstadkomma, borgar för att vi tillsammans når den bästa lösningen. När ni som kund är nöjd, då är vi nöjda.

Back To Top